Účast v projektu je z pohledu starosty města pro další rozvoj přínosná. „Jsem velice rád, že jsme se průzkumu zúčastnili. Dostáváme díky tomu materiál, který můžeme dále využívat při rozhodování o určitých projektech nebo záměrech města. Současně se jedná o zpětnou vazbu k tomu, jak pracujeme, kde máme silné stránky, kde máme naopak příležitost pro zlepšení,“ uvedl starosta města Martin Mrkos.

Jednalo se o smíšený typ výzkumu, který pracoval s daty i osobními názory lidí, kteří ve městě žijí. „Dostáváme velice zajímavý materiál, který nám pomůže město rozvíjet a tvořit podmínky pro dobrý a kvalitní život,“ dodal starosta.

Projekt se například zaměřil na oblast demografie, bydlení i občanské angažovanosti. „Smyslem projektu bylo vytvořit databázi a metodiku, jak zkoumat kvalitu života v Česku,“ uvedla jedna z autorek Jitka Uhrová.

Co se týče konkrétních výsledků, mezi slabé stránky a největší výzvy města pro další roky patří úbytek obyvatel, a to především mladých, a bydlení. Právě na tuto problematiku se město hodlá zaměřit v nejbližší době. „V oblasti slabších stránek, ať už je to demografie nebo bydlení, plánujeme už teď určité změny. Představíme katalog bydlení, který díky řadě projektů město nakopne z hlediska atraktivity bydlení,“ popsal záměry města Mrkos.

Dle získaných dat, jsou lidé ve Žďáře spokojeni s možností zapojení do dění ve městě. Kladně hodnotí i nabídku středních škol. Z pohledu dat i názorů lidí, ale například sportovní a kulturní vyžití není na takové úrovni, jakou očekávají. Co naopak vnímají pozitivně, jsou aktivity města v oblasti životního prostředí.

Vedení města hodlá k získaným datům přistoupit se vší zodpovědností. „Materiál hodnotíme jako velice cenný. Kvalita života ve městě je zobrazena v mnoha aspektech. Na slabších stranách zapracujeme. U těch silných si chceme udržet nastavený standard, případně jít ještě dál a úroveň zvýšit,“ shrnul starosta.