V rozpočtu na rok 2015 na to má radnice přichystáno deset milionů. „Tato akce je z těch, které byly investičně připraveny v minulých obdobích. Na nás zbývá, abychom je dokončili," uvedl starosta Zdeněk Navrátil.

Žďárští zastupitelé schválili rozpočet s celkovými výdaji 430,8 milionu korun. Rozpočet města je schodkový. Příjmy posílil úvěr 15 milionů korun, obsahují rovněž 53 milionů z úspor města.

Kritika úvěru

Přijetí úvěru kritizovali opoziční zastupitelé z ČSSD a TOP 09. Podle nich by se město vzhledem ke svým aktuálním příjmům mohlo obejít bez těchto půjčených peněz.

„Úvěr má překlenout období, než přijdou dotace. I tak je možné polemizovat o tom, jestli je oprávněný, zda není možné s některými plánovanými akcemi počkat, než se peníze z dotací objeví na účtu," uvedla k tomu Dagmar Zvěřinová, zastupitelka za ČSSD. Jak Zvěřinová dodala, aktuální rozpočtová opatření ukazují, že víc než dvacet „dotačních" milionů už se do městské kasy vrátilo, a to ještě před zasedáním zastupitelů.

„To je více, než bylo potřeba překlenout, a přesto v rozpočtu úvěr zůstal. Je to zcela nelogické, když ho město nepotřebuje," komentovala to Zvěřinová.

Proti přijetí úvěru hlasovali i zastupitelé za TOP 09. „Je to naprosto zbytečné a hospodárně neodpovědné. Pokud by byl úvěr třeba na to, abychom byli schopni financovat naplánované akce, tak bych tomu rozuměl. Ovšem v situaci, kdy už víme, že peníze máme na účtě, to mám za zbytečné," poznamenal Ladislav Bárta (TOP 09). „Nechtěli jsme být spojovaní s tím, že jsme si vzali úvěr na něco, na co není potřeba," dodal Bárta.

Radní z vládní koalice Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) k tomu podotkl, že pokud to nebude třeba, město peníze z úvěru čerpat nebude.

„Rozpočet ani úvěr nejsou dogmatické dokumenty, jsou to spíše plány. Rozpočet byl tvořen z údajů od vedoucích odborů. Myslím, že jsme se zbytečně strašili, teď se v podstatě nic neděje," poznamenal Rostislav Dvořák. „Všechno se bude řešit v rozpočtových opatřeních, ale až budeme vidět, jak se plán, tedy v podstatě rozpočet, plní," dodal ještě Dvořák.

Úvěr je v rozpočtu z větší části vyčleněn na přestavbu silnice budoucího obchvatu v průmyslové zóně. Zbývajících pět milionů plánují radní použít na opravy povrchu ulice Neumannova.

Žďárská radnice chystá pro příští rok investice za 96,6 milionu korun. Více než polovina této částky se bude týkat komunikací.

Ulice Hrnčířská

Místní silnici, jež spojuje ulice Jamská a Brněnská, město přestaví na silnici I. třídy. ŘSD ji pak dostane do správy výměnou za úsek silnice I/19 od Žďáru až k Mělkovicím a za desítky milionů dostaví chybějících asi 800 metrů silnice od Jamské k Mělkovicím.

Cena bude známá až po ukončení výběrového řízení na dodavatele. Pokud se příliš neprotáhne a stavba začne zjara, mohl by být nový obchvat zprůjezdněn ještě příští rok.

V lokalitě Klafar chce město v příštím roce postavit novou část místní silnice a technickou infrastrukturu pro novou ulici Hrnčířská. Radnice ale počítá s tím, že se jí tato investice za 20 milionů korun ve stejném roce vrátí díky prodeji parcel pro obytné domy.

----------------

Plánované výdaje Žďáru, rok 2015*

Ze 430,8 milionu korun plánovaných výdajů tvoří 96,6 milionu investiční položky. Do čeho dá město příští rok peníze?

* rozvoj čtvrti Klafar II – nová silnice a infrastruktura 20 mil.
* silniční propojka ulic Jamská – Novoměstská 10 mil.
* protipovodňová opatření – dokončení protipovodňového plánu města, lokální výstražný a varovný systém 9,2 mil.
* zateplení Hotelového domu Morava a ZUŠ 9 mil.
* rekonstrukce povrchů v ulici Neumannova 5 mil.
* příspěvek na kompletní rekonstrukci kanalizace ve Smetanově ulici (akci provede Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) 2,7 mil.
* veřejné osvětlení – celková rekonstrukce, čtvrť Vodojem 3 mil. * rekonstrukce chodníku v Bezručově ulici 2 mil.

* pouze vybrané investiční položky rozpočtu