„V současné době čekáme, zda nám městští zastupitelé schválí potřebné finanční prostředky na tuto akci. Pak můžeme v podstatě hned začít stavět,“ vyjádřil se Jaroslav Kadlec, vedoucí žďárského komunálního odboru.

Nová hrací plocha pro děti má podle něj být vybavena podobně, jako je tomu u dětského hřiště v ulici Studentská. Chybět by tedy nemělo například pískoviště, houpačka, malá skluzavka a další průlezky. Sportoviště bude stejně jako převážná většina městských hřišť oplocené, aby se na něj nemohli dostat psi, kteří by jej znečišťovali. Náklady na tuto stavbu se podle odhadů pohybují kolem tří set tisíc korun.

Žádná výstavba dalších hracích ploch pro děti není pro letošek v okresním městě plánována. „Dnešní dětská hřiště či koutky totiž podléhají mnohem přísnějším předpisům, než jak tomu bylo v minulosti. Z finančních důvodů proto není možné vybudovat herní plochu téměř u každého obytného bloku,“ uvedl k problematice žďárský starosta Jaromír Brychta.

Obyvatelé města mohou tedy nyní se svými malými ratolestmi využívat například městské dětské hřiště v ulicích Purkyňova, Polní, Okružní – horní, Veselská, Studentská, Okružní – dolní a Palachova.