A tak zatímco k letošnímu prvnímu lednovému dni žilo ve Žďáře nad Sázavou 22 658 obyvatel, podle aktuálních prosincových čísel je Žďáranů o 311 méně, tedy 22 347.

Migrace za prací

Počet obyvatel okresního města nezvýšili ani novorozenci, ani nově se přistěhovaní lidé. Novorozenců na žďárském městském úřadu evidují od začátku roku 172 lidí, kteří se do města přistehovali, zaznamenali 214. Tato čísla však převýšila údaje o zemřelých (174) a odstěhovaných. Těch je dokonce 417.

Podle senátorky a žďárské starostky Dagmar Zvěřinové může za migraci obyvatel, především pak vysokoškolsky vzdělaných, stát mimo jiné nedostatek pracovních příležitostí v profesi, ve které úspěšně ukončili studium.

„Člověk, který vystuduje například chemii, u nás těžko nalezne zaměstnání, kde by uplatnil svůj obor. Proto většina z nich raději zůstane ve větších městech, kde mají šanci dělat to, co je baví,“ myslí si Zvěřinová.

Více novorozenců

Nemalý podíl na stávající situaci má rovněž trend stavět si domy v menších vesnicích v blízkosti okresního města, kde jsou k mání levnější parcely než v samotném městě. „Ono je pak už jedno, jestli do práce dojíždíte z jednoho konce Žďáru na druhý, nebo cestujete z nedaleké vesničky,“ dodala senátorka.

Se ztrátou obyvatel, i když v menší míře než je tomu ve Žďáře nad Sázavou, se potýkají také ve Velkém Meziříčí. „Ke 14. prosinci 2010 bylo ve městě a jeho sedmi místních částech přihlášeno k trvalému pobytu celkem 11 723 osob,“ uvedla Alena Šinkovská ze Správního odboru při Městském úřadu ve Velkém Meziříčí.

V porovnání s počty obyvatel ze začátku roku a čísly současnými je to o osmnáct lidí méně. V Meziříčí se doposud narodilo 104 dětí, počet zemřelých občanů je 96. Během předchozího roku přišlo na svět 125 novorozeňat a 115 obyvatel zemřelo.

Demografická křivka poklesla také mimo jiné v Bystřici nad Pernštejnem nebo v Novém Městě na Moravě. „Podle informačního systému evidence obyvatel vedeného ministerstvem vnitra byl počet obyvatel Nového Města na Moravě k 15. prosinci 10 331. Na začátku roku 10 380,“ konstatovala Jana Bartošová, vedoucí odboru vnitřních věcí novoměstského městského úřadu s tím, že od počátku roku 2010 se k trvalému pobytu ve městě přihlásilo 100 a odstěhovalo 156 osob. Výjimku tvoří Velká Bíteš, kde obyvatel naopak přibylo. K 1. lednu ve městě žilo 4 969 lidí, aktuálně je to 4 983 lidí.