Na podporu své služby domácí péče, která je cílená na pomoc lidem v posledním stádiu života, o které jejich blízcí pečují v domácím prostředí, získali téměř šestačtyřicet tisíc korun. „Prodej 1526 kusů koláčů vynesl 45 845 korun. Tento ročník tak předčil výsledky let uplynulých, kdy kampaň byla zaměřená spíše na podávání informací v rámci propagačního stánku umístěného na náměstí v různých městech žďárského okresu,“ informovala Lenka Šustrová ze žďárské charity.

V letošním roce bylo rozhodnuto, že akce bude pojata ve větší šíři. „Letos jsme se rozhodli, že kampaň pojmeme nejen jako osvětu o domácí hospicové péči, ale také zkusíme získat pro tuto službu vyšší finanční podporu. Do akce jsme proto zapojili větší počet dobrovolníků a podstatně navýšili i počet koláčů k prodeji. Ty jsme částečně získali za zvýhodněnou cenu a z části nám je darovaly pekárny Enpeka Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.

Koláče pro hospic se tak prodávaly brzy ráno před Žďasem, poté vyrazily do ulic skupinky dobrovolníků ze zdravotnické školy a gastronomické školy Adolpha Kolpinga. Koláče si mohli během dopoledne zakoupit lidé také v budově polikliniky a zaměstnanci charity zašli s košíky i do úřadu práce. K dispozici byl rovněž stánek v Horní ulici před prodejnou Vesna, kde byly pracovnice domácí hospicové péče, které zároveň poskytovaly informace o službě případným zájemcům.

„Lidé za námi po celý den chodili s příběhy. Vyprávěli o svých těžce nemocných blízkých, sdíleli starosti s péčí o ně, zajímali se o naši službu. Potěšila nás i návštěva pozůstalých, o jejichž blízké jsme kdysi pečovali. I ti dorazili k našemu stánku, aby si koupili koláč a podpořili nás,“ sdělila sociální pracovnice domácí hospicové péče Gabriela Zítková.