Osmnáct studentů ze čtvrtého ročníku letos normálně odmaturuje, ve třetím ročníku studenti nejsou, stejně jako v prvním ročníku. Dvanáct nynějších druháků bude muset přestoupit do jiných škol, i když ŠECR při jejich nástupu do školy přislíbila, že tam vzdělání dokončí všichni přijatí studenti. „Dětí je málo, na tom bohužel nemůžeme nic změnit a v současné situaci již školu neudržíme," uvedla Milada Holemářová, ředitelka ŠECR ve Žďáře nad Sázavou. „Letos se tam hlásili jen čtyři zájemci, loni jsme neotevřeli první ročník. Rozhodli jsme se tedy, že školu ve Žďáře sloučíme s jihlavskou, a studentům druhého ročníku jsme nabídli přestup do Jihlavy," informoval Ladislav Vítek, ředitel Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.

Jihlava či Bystřice

Škola loni zrušila přijímací zkoušky, ale víc zájemců o studium to nepřilákalo. Žďárskou školu opustí i všech šestnáct učitelů, výpověď dostanou do konce dubna.

Kolik dětí využije možnost pokračovat ve studiu v Jihlavě, není podle Ladislava Vítka nyní jisté. „Některým by mohlo dělat problémy dojíždění," poznamenal ředitel.

ŠECR v současné době jedná s dalšími školami s podobným zaměřením, kde by případně mohli žáci ze žďárské pobočky studium dokončit. „Jde například o žďárskou obchodní školu či střední školu v Bystřici nad Pernštejnem, která vyučuje agroturistiku," přiblížila Milada Holemářová, která stála u zrodu ŠECR.

Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře existuje od roku 1992. „Na školu vzpomínám ráda. Patřila jsem mezi první studenty, kteří tam chodili, byli jsme tehdy takový ‚pokusný' ročník. Je to škoda, že škola končí, ale na druhou stranu je pravda, že podobně zaměřených vzdělávacích zařízení je dnes hodně, a všechna přežít nemohou," vyjádřila se Petra Červená, bývalá studentka ŠECR ze Žďáru nad Sázavou.

Zřizovatelem ŠECR je International Education Center. Ve Žďáře kromě školní výuky organizuje například jazykové kurzy. Na jejich činnosti se nic nezmění.