Dle statistik radnice je v současné chvíli zaevidováno v okresním městě na 1349 psů, v porovnání s květnem loňského roku je to o 28 štěkajících čtyřnožců více. Tehdy jich bylo majiteli – fyzickými, nebo právnickými osobami s trvalým pobytem, nebo sídlem firmy na území města, či v jeho místních částech - přihlášeno 1321. „K 31. prosinci 2008 se počet zaregistrovaných psů pohyboval na čísle 1394,“ uvedla Miroslava Zachová z Finančního odboru Městského úřadu ve Žďáře.

Psi chováni načerno

Stejně jako v jiných sídlech okresu, i ve Žďáře je podle místostarosty Jaromíra Brychty přihlášeno k evidenci méně psů, než jich ve skutečnosti žije. „Poplatky za své psy platí tak dvě třetiny těch, kteří by měli,“ myslí si Brychta.

Kolik peněž ročně vyberou Žďárští na poplatcích ze psů? Ze závěrečného účtu hospodaření města vyplývá, že v roce 2010 přibylo do městské pokladny 547 tisíc korun. Před dvěma lety zaplatili „pejskaři“ 578 tisíc korun a v roce 2008 pak 588 tisíc korun.

Poplatková povinnost vzniká majiteli psa staršího 3 měsíců. V případě, že poplatek činí méně než 500 korun, musí jej dotčená osoba uhradit do 31. března každého kalendářního roku. Jestliže je vyšší, platba je rozdělena do dvou stejných částek splatných nejpozději do konce března a srpna. „Lidem, kteří nezaplatili místní poplatek v řádném termínu stanoveném platnou obecně závaznou vyhláškou, je zaslána složenka. Někdy tyto tiskopisy od nás obdrží i opakovaně, a to pokud svoji povinnost ani po zaslání první složenky nesplnili,“ podotkla Miroslava Zachová.

Kolik se platí?
Roční sazba místního poplatku ze psů ve Žďáře nad Sázavou v korunách (za prvního drženého psa/za každého dalšího ):

v domech s jedním až dvěma byty ve městě – 300/900
v domech s více než dvěma byty ve městě – 900/2000
v domech s jedním až dvěma byty v místních částech – 100/300
v domech s více než dvěma byty v místních částech – 200/500
poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého je-li jediným zdrojem příjmů; a sirotčího důchodu – 200/300
v sídle podnikání – 900/2000
v nemovitostech označených evidenčním číslem – 100/300
zdroj: www.zdarns.cz