Navíc od 1. ledna 2011 dochází ke změně pravidel, ruší se současná vyhláška o čistění komínů. Každý, kdo používá komín, bude muset alespoň jednou ročně pozvat kominíka na kontrolu. Co si nejen o novele myslí cechmistr Společenstva kominíků České republiky v kraji Vysočina Jan Leksa?

Vysvětlete, prosím, laikovi, co tato změna v nařízení pro vlastníka rodinného či bytového domu přináší?
Vpodstatě se dá říci, že vyhláška legalizuje to, co už v zemi fungovalo dlouhá léta předtím. Někteří lidé si totiž čistí spalinové cesty svých spotřebičů svépomocí. Nově to bude tedy také připouštět i nařízení vlády. Rovněž dochází ke změně, co se týká četnosti čistění. Například u spotřebičů na tuhá paliva to je v současnosti šestkrát za rok, po novém roce jednou až čtyřikrát ročně.

Jak je to s čistěním a prováděním kontrol komínů u objektů jako jsou chaty a chalupy?
U rekreačních objektů to opět závisí na typu používaného paliva. U tuhých je nutné čistění 1 – 2krát ročně.

Týká se nové nařízení i komínů, které se třeba nepoužívají?
Pokud se doopravdy nepoužívají, pak ne. Tato skutečnost ale musí být majitelem domu řádně označena.

Kominík, který kontrolu učiní, vyplní zprávu o provedení. Je povinen si dokument archivovat?
Revizní a kontrolní zprávy by se měly archivovat až pětadvacet let. V nové vyhlášce ještě není dořešeno, jak přesně se to bude dělat. Já osobně nejsem tohoto zastáncem. Množství papírů vyžaduje nemalé prostory na skladování.

Co když kominík zjistí při kontrole zásadní nedostatky?
Pokud jde o nedostatky, které přímo neohrožují život a zdraví obyvatel a nevedou k riziku vzniku požáru domu, musí je vlastník nemovitosti odstranit do příští kontroly. Pokud život ohrožují, je potřeba toto zjištění nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu nebo hasičům. Tito mohou zakázat topení, a to až do té doby, dokud nebude zase vše v naprostém pořádku.

Myslíte si, že se v souvislosti s novelou budou lidé více zajímat o své komíny a tím se zvýší poptávka po službách kominíků?
Už nyní evidujeme větší zájem lidí, kteří se snaží napravit to, co na jaře zanedbali. Především ze strany vlastníků bytových domů se jedná o nárůst poptávky po kominických službách o 200 až 300 procent. Bojí se nefunkčnosti komínů, především teď, když je kontrola organizována státní správou.

Á propos, jak se vůbec Žďárané starají o své komíny? Jaká je vaše zkušenost z praxe?
Ve Žďáře nad Sázavou je minimálně deset tisíc komínů na pevná paliva a stejný počet těch na plyn. Jedna třetina je více méně bez problémů. Na zbývajících dvou třetinách jsme objevili závady, které je potřeba odstranit. Asi na deseti procentech z nich je pak dokonce nutný zásah většího rozsahu.

V úvodu rozhovoru jste řekl, že si někteří lidé čistí spalinové cesty svépomocí. Jakých chyb se podle vás dopouštějí nejčastěji?
Jednak nevlastní vhodné nářadí, jednak v mnohých případech ani nevědí, jak takovou činnost vůbec správně dělat. Mnohdy tak dochází k případům, že se spalinové cesty spotřebiče zanesou takovou vrstvou sazí, až vše nakonec vyústí v to, že zařízení nejde.

Co se může stát, když nebude komín delší dobu vyčištěn?
Při topení pevnými palivy se usazují saze a dehet. Pokud se včas komín nevyčistí a jejich nános je větší než tři milimetry, může dojít k zahoření, komín popraská a nedá se dál používat. Při nedostatečné údržbě se může zúžit nebo i zcela uzavřít průchod spalin a obyvatelé domu se mohou otrávit oxidem uhelnatým.