S největší pravděpodobností se totiž jedná o podvodníka. Ve středu 7. dubna se totiž tato sbírka, kterou zajišťovalo chotěbořské Občanské sdružení Benediktus prostřednictvím studentů středních škol, ve Žďáře nad Sázavou již konala. Ještě před jejím zahájením však došlo ke ztrátě jedné ze zapečetěných pokladniček.

Pokud by ji proto někdo z obyvatel města nalezl nebo se setkal s člověkem, který do ní bude od lidí vybírat peníze, měl by okamžitě uvědomit městskou či republikovou polici nebo se obrátit na pracovníky žďárského městského úřadu. A jak lze pokladničku poznat? Jedná se o předmět ve tvaru domečku vyrobený ze světle hnědého kartonu.

Jeho velikost činí 10 krát 9 krát 7 centimetrů. Pokladnička byla přelepena dvěma bílými páskami s podpisy a razítky Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Občanského sdružení Benediktu.

Při shromažďování finančních prostředků je výběrčí navíc povinen se prokázat platnou plnou mocí, případně také osvědčením o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina.