Radní po diskuzi nakonec schválili návrh právního odboru městského úřadu, díky němuž by nájemníci v městských bytech mohli zaplatit, pokud o to požádají, mnohem nižší částku, než na kterou se vyšplhal jejich dluh. Ten se totiž neskládá jenom ze samotné dlužného nájemného, ale i nejrůznějších poplatků za exekuční řízení a také z penále, které často samotný finanční závazek mnohonásobně převyšuje.

„Může se tak stát, že člověku, který měl dluh kolem třiceti tisíc korun a najednou mu to kvůli penále vystoupalo na 230 tisíc korun. On takovou částku nikdy mít nebude a její výše je pro něj tak demotivující, že už se prostě smíří s tím, že ji nezaplatí,“ popsala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Ačkoliv je takový neplatič z městského bytu vystěhován, pro město je podle starostky takto vysoký dluh v podstatě nevymahatelný. Město se proto rozhodlo dát lidem, kteří zabředli do dluhů a mají zájem to řešit, šanci se z těchto peripetií dostat. Radní proto navrhují, aby dlužníci, kteří o to zažádají, uhradili pouze samotné dlužné nájemné plus poplatky za exekutora či právníky. Jako penále potom zaplatí pouze jedenapůlnásobek svého dluhu.


„Uvedeme-li konkrétní případ, znamenalo by to, že člověk, který nám dluží 20 tisíc korun a díky dosavadnímu penále se mu závazek vyšplhal až na 200 tisíc, zaplatí ve finále jen něco přes 50 tisíc korun. Tedy 20 tisíc za dlužné nájemné a jedenapůlnásobek této částky, tedy 30 tisíc. Dohromady je to 50 tisíc korun plus poplatky za exekutory a podobně,“ prohlásil žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Od tohoto opatření, které však musejí ještě schválit zastupitelé, si město slibuje úbytek dlužníků. Jejich počet se v současné době pohybuje kolem 130. „Ke 30. září letošního roku dlužili neplatiči městu částku jeden milion a 457 tisíc korun. Je nutné ale zdůraznit, že několik desítek nájemců z uvedeného počtu už v pronajatých bytech nebydlí. Nájemní poměr, který měli uzavřený na dobu určitou skončil, a z důvodu porušování základních povinností vyplývajících z nájmu bytu, zejména tím, že nehradili řádně a včas nájemné, jim nebyl prodloužen. Pronajatý byt tak museli vyklidit,“ sdělila Lenka Milfajtová z majetkoprávního odboru žďárského městského úřadu.