Podnětem k vytvoření pravidel byla problematická výstavbou satelitních městeček v řadě měst a obcí v celé zemi. „Existují projekty, které jsou vyloženě drancující. Developer vytěží dané území, sebere zisk, zmizí. A města se pak potýkají s nedostatečnou občanskou vybaveností nebo chybějící infrastrukturou. Tohle by měla naše pravidla řešit,“ prohlásil Martin Mrkos.

„Já to vítám. Je dobře, když se nastaví jasná pravidla,“ reagoval na nové zásady pro velké stavební projekty novoměstský developer Martin Černý. „Ale nesmí do toho později nikdo zasahovat. Daná koncepce se musí ctít, a to oboustranně,“ dodal.

Sklárně Svoboda Karlov teď vládne sklářský mistr Lukáš Verner.
VIDEO: Pivo ke sklářství patří, dodává skláři sílu, říká Lukáš Verner z Karlova

Nová pravidla zahrnují několik částí. Projekční fáze řeší architektonicko-urbanistický návrh, zeleň, dopravu, odpadové hospodářství, vodohospodářskou infrastrukturu i osvětlení. „Realizační fáze stanovuje vlastní projektovou dokumentaci a s ní spojenou výstavbu. A další část je zaměřená na přebírání ploch do správy města. Developer vybuduje byty, silnice, osvětlení a další nezbytnosti. Jemu pak zůstanou byty, které si rozprodá. A městu za symbolickou cenu převede infrastrukturu a občanské vybavení,“ vysvětlil Mrkos.

„Chceme, aby se tam lidem dobře žilo. Aby tam byla zeleň, mobiliář, hřiště, aby se dalo kde parkovat a aby se lokalita dobře udržovala našim technickým službám,“ doplnil.

Nastavená pravidla by ale na druhé straně neměla být příliš svazující. To proto, aby neodradila případné investory. Mají jim naopak pomoci. „Skončila doba, kdy všechno financovalo město. A pokud se má město rozvíjet, pak je do něj potřeba vpustit soukromý kapitál. Ale musí se to dělat tak, aby to bylo pro obě strany výhodné. Investor by měl vědět, co přesně město požaduje. Pravidla tak předurčují kvalitu projektů,“ poznamenal první muž žďárské radnice.

Nepořádek na veřejných místech, ilustrační foto
Žďár se vrhá na podzimní úklid. Kontejnery budou rozesety po celém městě

Řada měst už podobná pravidla nastavila. Jedním z těch, která se podobnou cestou vydala již dříve, je Jihlava. „Zásady se osvědčily, jsou s nimi dobré zkušenosti. Ale postupně se pravidla vyvíjí a upravují, aby byla přijatelná pro investory i pro město,“ vyjádřil se mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.