„Uzavřeli jsme smlouvu se společností, která zajišťuje sběr a svoz baterií zdarma. Lidé budou mít v nejbližší době k dispozici na podatelně městského úřadu krabičky pro domácnosti, do nichž budou moci tento nebezpečný odpad separovat přímo doma,“ potvrdil místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Ve městě budou také rozmístěny sběrné nádoby, kam lze použité baterie odložit. „Budou v budovách našich příspěvkových organizací, jako je například knihovna, poliklinika a podobně,“ dodal místostarosta.