Žďárská radnice na tento projekt získala dotační podporu. Celkem dojde k obnově 2141 kusů dřevin – kácení nemocných, přestárlých a staticky nebezpečných stromů má být hotovo do konce března. Na něj pak naváží další práce, při nichž se bude jak řezat, tak i vázat a sázet.

„Náklady byly předběžně stanoveny na 7,2 milionu korun, dotace může činit až šedesát procent uznatelných nákladů, což je asi 4,1 milionu korun. Dnes už ale víme, že vysoutěžená částka je přibližně o třetinu nižší, smlouvu s dodavatelem podepíšeme v průběhu příštích dnů,“ uvedl starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

Na webových stránkách města byla rovněž spuštěna aplikace zelen.zdarns.cz, kde se zájemci dozvědí veškeré podrobné informace týkající se revitalizace včetně mapových podkladů.

Obnova žďárské zeleně se dotkne hřbitova v Jamské ulici a okolí Horního rybníka, hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice s prostorem u vstupu, čtvrti Vodojem od ulice Štursova po bytovky v ulici Jamborova, parku u školy v Palachově ulici a sídliště v ulicích Haškova a Chelčického, chodníku od nádraží ke Žďasu a přístupu k firmě od ulice Strojírenská a sídliště podél ulice Neumannova.

„Ve výsledku přibude přibližně o čtvrtinu více dřevin, než kolik se jich v rámci revitalizace vykácí,“ připomněl mluvčí žďárské radnice Jakub Axman.

Na projektu obnovy zeleně začala žďárská radnice pracovat už v roce 2014, a to přípravou pasportu městských zelených ploch a dřevin, z něhož vyplynul i zdravotní stav každého stromu.  „Hlavním důvodem obnovy zeleně je především bezpečnost obyvatel. Chápu, že lidé mají po dlouhých letech k některým stromům v okolí svého bydliště silný citový vztah, že kácení vždycky vyvolává velké emoce, ale někdy se těžko vysvětluje, že strom může představovat bezpečnostní riziko, případně je to pro další lidi silný alergen,“ vyjádřil se starosta.

„Loňské vichřice nás jenom utvrdily v tom, že není na co čekat. Mluvím například o stromu, který spadl na plot mateřské školky. Bylo by přehnané tvrdit, že po obnově zeleně se něco takového už nebude opakovat, ale můžeme dělat všechno pro to, abychom co nejvíce snížili rizika,“ dodal Zdeněk Navrátil.