„Ihned po převzetí farnosti před třemi lety jsem k tomuto objektu sháněl informace, ale z různých zdrojů jsem nabyl přesvědčení, že to nikdy nebyla kaple, i když styl nepochybně je sakrální; ani ve farní kronice jsem záznam o stavbě, jejím vysvěcení a zasvěcení nenašel,” napsal redakci římskokatolický kněz Jiří Janoušek ze Sněžného.

Rovněž novoměstská úřednice Jana Mrkvičková nezná doklad o vysvěcení, a proto potvrzuje, že nejspíše nejde o církevní objekt.

„V osmdesát let staré publikaci Zvoničky na moravském Horácku od J. F. Svobody, vydané v roce 1932, je stavba vedena jako zvonička, a začala sloužit rovněž jako hasičské skladiště, střecha byla zprvu pokryta dřevěným štípaným šindelem,” uvádí referentka památkové péče Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.

Shodné dvojí využití jako zvonice i malé zbrojnice na Žďársku v provopočátcích hasičského hnutí nacházely podobné stavby i v dalších obcích, například ve Skleném nebo Kadově.