„Domlouvali jsme se se zástupci kraje Vysočina, jak bude ceremoniál vypadat. Mělo by se jednat asi o hodinovou akci s kulturním programem, oficialitami a závěrečnou procházkou po obci,“ nastínil chystaný program, kterého se zúčastní asi dvě stovky hostů, vírský starosta Ladislav Stalmach.

„V pozvánkách hodláme akci předání Zlaté stuhy spojit také s tradičním kulturním festivalem, na který chceme všechny přítomné pozvat. Ten odstartuje vzápětí po oficiální části slavnosti,“ doplnil Ladislav Stalmach. Třídenní kulturní akce bude spojena s divadelními a hudebními vystoupeními pro děti i pro dospělé.

Se získáním Zlaté stuhy a titulu Vesnice Vysočiny 2010 Vír nejenom postupuje do celostátního kola soutěže, ale rovněž získá finanční odměnu. „Bude vypsán dotační titul ve výši jednoho milionu korun, ze kterého můžeme čerpat na různé akce, podmínkou je dvacetiprocentní spoluúčast,“ sdělil vírský starosta.

Vír si získal členy hodnotící komise především celkovou upraveností obce, ekologickým přístupem v péči o veřejná prostranství, ale také různorodostí akcí, které se v obci uskutečňují.