Ta vtipně poukazuje na skutečnost, že nejenom lidská vypočítavost, ale i důvěřivost a naivita jsou aktuální v každé době. Tlupa pralidí oděná ve slušivých kožešinových oblečcích se v dalších týdnech objeví ve více než dvacítce sálů okolních obcí, a to nejenom ve žďárském okrese a kraji Vysočina. I tam obvykle bývá vyprodáno, což koresponduje s letitou tradicí a úspěchy vírských ochotníků, kteří své první představení sehráli už v roce 1908.