„Stavební práce začnou ještě v letošním roce. Celkové předpokládané náklady na vybudování nového obvodního oddělení dosahují částky 60 milionů korun. Výstavba by měla být ukončena nejpozději na jaře roku 2022. Pozemek pro výstavbu na ulici Třebíčská darovalo Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina město Velké Meziříčí, které místo stavby i připravilo z hlediska vybudování inženýrských sítí,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Návrh budovy vychází z pera architekta Libora Žáka, který musel mimo jiné akceptovat i skutečnost, že budova bude stát ve svahu. „Byly proto využity možnosti, které svažitý pozemek poskytuje. Na optimální míru jsou vyladěny podélné sklony komunikací z důvodu omezení zimní údržby na minimum,“ poznamenala Dana Čírtková.

Divadlo. Ilustrační foto.
Děti z dramatického kroužku zahrají pohádkovou hru

Návrh počítá s tříposchoďovou budovou. „Tři nadzemní podlaží budou provozně odlišná. Prostřední vstupní podlaží využije bezbariérový vstup pro veřejnost. V něm se bude nacházet i centrální pracoviště celé budovy - pracoviště nepřetržité dozorčí služby s nezbytnými navazujícími místnostmi. Druhé nadzemní podlaží bude nástavbou nad operativním nepřetržitým provozem dvou spodních podlaží. Budou tam umístěny převážně kancelářské plochy a vedení obvodního oddělení. Podzemní podlaží bude nezbytným zázemím. Jsou v něm navrženy garáže, šatny, cely a technické zázemí. Ve všech podlažích bude dominantním prostorem hala se schodištěm,“ popsala návrh nové služebny Dana Čírtková.

Projekt je vytvořen tak, že objekt bude zásobován teplem z nově zřízených prostor s plynovými kondenzačními spotřebiči. „Druhým významným zdrojem budou klimatizační jednotky, které mohou zajistit významný podíl tepelné dodávky v přechodném období a plnou dodávku chladu v mimo topném období. Značná část objektu bude větrána rekuperačním způsobem pro využití přebytečného tepla znehodnoceného vzduchu,“ prozradila Dana Čírtková.

František Kabrda, Jámy, 7.12. 2019, 4380 g, 54 cm
Nová miminka ze Žďárska jsou opět krásná