„Zastupitelé na zasedání odsouhlasili zvýšení poplatků za ubytování ze dvou na šest korun, přičemž zákon povoluje až jednadvacet korun. Jde o přihlášená krátkodobá ubytování osob – tedy hotely, penziony, priváty. Jde nám o to, aby poplatek nebyl trest za poskytované služby, proto zůstáváme blízko spodní hranice možné zákonné sazby,“ vysvětlil starosta Velkém Bíteše Milan Vlček.

Další z poplatků, které město zvyšuje, je platba za chov čtyřnohých mazlíčků, konkrétně psů. „V domech o jednom a dvou bytech se bude za prvního psa platit 300 korun, za další po 450 korun. V domech se třemi a více byty to bude 1500 a 2250 korun. Senioři mají slevu, v domku je to 150 a 225 korun, na bytovkách 200 a 300 korun. Lidé, kteří psa potřebují, jako například invalidé, nevidomí nebo při výkonu povolání, jsou od poplatků osvobozeni,“ vyjádřil se Milan Vlček.

Nejvyšší platby ale Velkobítešany čekají za svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Zde dochází ke zvýšení z 600 na 800 korun za osobu a rok. Cena vychází z reálných nákladů za svoz a likvidaci odpadů. Cena se neměnila už několik let, přičemž náklady rostou. V této souvislosti připomínám, že město na sobě i v roce 2020 dále nese náklad ve výši cca 200 korun na osobu a rok za sběr a likvidaci bioodpadů od obyvatel města,“ poznamenal Milan Vlček.