Celkové náklady ve výši téměř 1,6 milionu korun si vyžádá oprava střechy kostela svatého Jana Křtitele, na kterou se zastupitelstvo rozhodlo přiznat Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 1 105 tisíc korun.

Finanční podíl města tvoří 316 tisíc korun, zbývajících deset procent z výdajů uhradí vlastník.

Již v průběhu jara by mohly být započaty taktéž práce spojené s obnovou veřejné plochy Masarykova náměstí. Za více jak 321 tisíc korun je nasmlouvána pokládka dláždění žulovou kostkou v horní části náměstí směrem do ulice Hrnčířská.