První etapa výstavby byla zahájena včera pod hrází rybníka Sykovec, kde by měla ještě do konce tohoto roku stát nová čistička.„Projektové přípravy byly započaty v roce 2007. V červnu 2010 nám byla schválena dotace ve výši 80 procent celkových nákladů s průběžným financováním z programu vyhlášeného ministerstvem zemědělství. Celkové náklady na první etapu činí dvaašedesát milionů a 520 tisíc korun,“ zrekapituloval dlouholeté snahy o vybudováníčističky a kanalizace ve Třech Studních jejich starosta Miloš Brabec.

Čtyřmilionový úvěr

Čistírna odpadních vod pokryje potřebu nejenom domácností přímo ve Třech Studních, ale i části katastru Vlachovic, místní části Nového Města na Moravě Rokytna a rovněž Fryšavy; tedy i všech hotelů a penzionů v okolí.

„Na financování zbývajících dvaceti procent potřebné částky, kterou nepokryje dosažená státní dotace, se budou podílet všechny nemovitosti, které budou čističku využívat – už se sepisují smlouvy. Obec si navíc na vybudování kanalizace vezme čtyřmilionový úvěr,“ uvedl starosta Brabec.

Tři Studně, které čítají necelou stovku stálých obyvatel, jsou významným turistickým centrem Žďárských vrchů, takže v hlavní letní turistické sezoně v lokalitě žijí třeba i dvě tisícovky lidí. Čistička odpadních vod se tedy jeví jako nutnost.

„Je navržena mechanicko biologická čistírna odpadních vod se dvěma sdruženými nádržemi bioreaktorů, které umožňují postupný nárůst zatížení čističky vzhledem k postupnému připojování obyvatel obce a rozšiřováním jejího zastavěného území,“ vysvětlil princip zařízení Miloš Brabec.

První etapa stavby zahrnuje větší část stokové sítě a čistírnu odpadních vod, ve druhé by mělo dojít ke kompletnímu dobudování kanalizace ve Třech Studních a v části katastru Fryšavy.„V lednu letošního roku jsme podali žádost o státní dotaci na výstavbu druhé etapy kanalizace. V případě jejího schválení se počítá s realizací v letech 2012 až 2013,“ dodal starosta.