„Názory občanů pokládám za velmi důležité a přínosné pro zvýšení kvality života ve městě nejen v nejbližších letech, ale i v dlouhodobějším horizontu,“ reagoval na průběžné výsledky zkoumání Jakubík. „Detailnější rozbor zatím ale nemá město k dispozici,“ dodal Jakubík.

Od července tohoto roku se město Svratka zabývá tvorbou koncepčního rozvojového dokumentu nazvaného Strategický plán rozvoje města Svratka.

Součástí počátečních analytických prací materiálu je právě i názorový průzkum veřejnosti, realizovaný formou dotazníkového šetření mezi obyvateli. „Město mělo zájem s občany spolupracovat při rozhodování o stanovení hlavních směrů rozvoje města a o jeho dalším vývoji,“ objasnil blíže záměry radnice starosta Boris Jakubík s tím, že zmiňovanou část „projektu“ zpracovává jako svou závěrečnou magisterskou práci na vysoké škole jeden z obyvatel Svratky.

Prvním společným krokem města a budoucího absolventa vysoké školy Ladislava Mlejnka byla distribuce tištěných dotazníků do každé svratecké domácnosti. „Tiskopis byl určen občanům starším patnácti let, kterých žilo ve městě k poslednímu prosincovému dni roku 2008 celkem 1308,“ uvedl Mlejnek.

Dobrovolného šetření se zúčastnilo 154 respondentů. Z celkového počtu 650 kusů poštou rozeslaných dotazníků jich bylo 120 odevzdáno do sběrného boxu umístěného na městském úřadě, zbývajících 34 osob využilo k vyplnění formuláře webové stránky města.

„Pro vyhodnocení však nakonec bylo relevantních jen 140 odpovědí - 116 tištěných, 24 elektronických. Čtrnáct dotazníků jsme vyřadili z důvodu jejich nevyplnění,“ vysvětlil vysokoškolák. I přesto lze podle jeho názoru považovat výsledek za úspěšný a takto získaný vzorek (10,7 %) názorů spoluobčanů považovat za reprezentativní.

V polovině srpna ukončeném názorovém průzkumu realizovaném mezi svrateckými občany převažovalo negativní hodnocení. Na otázku: Jak jste spokojeni s vaším městem jako místem, kde žijete a pracujete? odpovědělo 135 respondentů, z nichž 59 (42,1 %) je spokojeno a 76 (54,3 %) lidí je nespokojeno.

Zlata Ptáčková