„Na rybník o velikosti cca 3,85 hektaru je stanovena výše rozpočtu na odbahnění i výměnu vakového jezu ve výši 9,6 milionu korun bez DPH. Náklady na zpracování projektové dokumentace představují částku 481 tisíc korun,“ uvedl starosta Svratky František Mládek.
Dotace může činit až 8,6 milionu korun a obtok včetně dělicí hrázky vyjde na 2,1 milionu bez daně, přičemž tyto práce by měl kompletně pokrýt dotační příspěvek.

Pokud bude město se svojí žádostí o dotaci úspěšné, stavební práce by mohly začít v roce 2020.

Při revitalizace rybníka se počítá s odtěžením vrstvy sedimentu, který pak bude v maximální možné míře využit na zemědělské půdě. Úpravy zajistí například bezpečné převedení zvýšených a povodňových průtoků, zlepšení akumulační schopnosti území či zadržení vody v krajině. „Z pohledu rybářského svazu by byl obtok vhodný, neboť rybník je v současné době místem, kde se množí dravé ryby, především štiky a okouni, které negativně ovlivňují složení rybího společenstva v řece Svratce. Nyní je však prioritou získat potřebnou dotaci a rovněž najít vhodnou lokalitu na uložení vytěženého sedimentu,“ dodal František Mládek.