Od prvního ledna letošního roku tam došlo k navýšení dosavadní částky, a to u trvale bydlících osob na šest set korun na rok a v případě rekreačních nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, na osm set padesát korun ročně.
Částka je splatná jednorázově, a to nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.

Ilustrační foto.
Ve Víru stráví odpoledne s deskovými i karetními hrami