Zájemci, kteří by se ještě chtěli do klání o nejlepší druh tohoto tradičního cukroví zapojit, se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek organizátorů: svratka-zeny.majestat.cz. Na účastníky soutěže čekají odměny podle jejich umístění. Nedělní program, ve kterém nebude chybět ani vystoupení žáků svratecké základní školy, začíná ve čtyři hodiny odpoledne.

S balením dárků pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhal Ivoně Nečasové i její syn František.
Vánoční sbírka: Ivona Nečasová zabalila sedm Krabic od bot