Vzniknout by mělo v klenutém sklepení budovy, v níž kdysi sídlil i horní soud. Součástí muzea by měly být i výstavní prostory. „Už letos v červnu otevřeme v zahradě u domu expozici soudobých výtvarných děl, která vznikla právě v místních železárnách," uvádí místostarostka Štěpánova Miloslava Chalupníková. Ve venkovní expozici, která bude otevřena 22. června, bude k vidění asi desítka těchto výtvarných děl.

Podle Chalupníkové návštěvníkům Štěpánova podobný projekt velmi chybí. Dočtou se o štěpánovské tradici v turistických brožurách, ale v samotné obci ji prý nic nepřipomíná.

V samotných železárnách se přitom kdysi konala slévárenská sympozia a nyní alespoň podnik pořádá soutěže v manuální zručnosti pro školáky. „Za roky činnosti nám tedy zůstaly odlitky od známých i neznámých výtvarníků," říká Chalupníková.

V budově, kde by mělo muzeum fungovat, v minulosti sídlil horní soud a také cechovní dům pro horníky. Krátce tam byla i panská hospoda a pak také panský dům pro úředníky železáren," doplňuje Chalupníková. Naposledy v této budově byla mateřská škola. Sklepení objektu pochází ze 16. století.

--------------

Stroj pro císaře

Historie železářství ve Štěpánově sahá do 14. století. Příznivé podmínky řeky Svratky daly za vznik velké řadě hamrů, z nichž nejznámější byly v Borovci a Olešničce, což byly osady, které zcela splynuly se Štěpánovem. V hamrech se vyráběl kujný kov přímo z železné rudy a hovoří se též o přímé výrobě železa. Velký převrat do rozvoje počátečního stadia železářství přineslo zužitkování vodní síly pro pohon dmýchacích měchů. Největší rozvoj železáren nastal od druhé poloviny 17. století, kdy byla postavena první vysoká pec. Roku 1814 byl ve Štěpánově vyroben první parní stroj v monarchii, který se uplatnil v praxi. Za první republiky se v tamních železárnách vyráběla kamna. Dnes podnik produkuje odlitky ze šedé a tvárné litiny.