Od 1. července do 22. září mohou obyvatelé obce navrhovat významné stromy z obce a okolí, a to buď prostřednictvím e-mailové adresy stepanovinky@seznam.cz nebo písemné návrhy osobně či poštou doručit na Obecní úřad ve Štěpánově.

Chybět by neměly údaje o druhu stromu, lokalitě, kde roste, a alespoň přibližné stáří a rozměry kmene.

Po nominační části sami obyvatelé v hlasování rozhodnou o vítězi ankety. Výsledky pak budu prezentovány při Dni stromů, který připadne na nejbližší víkendový termín okolo 20. října. V roce 2007 byla obnovena tradice oslav Dne stromů ve Štěpánově.

Pořádající redakce Štěpánovinek a Obecní úřad Štěpánov tak obnovili myšlenku oslav stromů, která má svou historii právě i ve Štěpánově. Dříve probíhaly tyto oslavy v českých zemích pod názvem Stromové slavnosti.

Ve štěpánovské kronice je zmínka o stromkové slavnosti z roku 1919 na počest osvobození, v roce 1924 pak vzniklo Okrašlovací sdružení pod vedením pana Rossího, jehož členové vysazovali v průběhu několika let stromy ve Štěpánově a jeho okolí.

Lucie Pátková