Žďárské centrum se opět zapojilo do celoevropské kampaně s názvem Evropský testovací týden HIV a žloutenky. Jejím českým koordinátorem je Stání zdravotní ústav. Ohledně testování na protilátky infekčních nemocí se na Spektrum neobracení pouze uživatelé drog. „Možnost bezplatného testování využily především osoby, které měly v předchozím období nechráněný pohlavní styk s náhodným partnerem," uvedla vedoucí Spektra Barbora Augustýnová. Jak dále dodala, uživatelé drog jsou těmito nemocemi ohroženi ve vyšší míře. „Spektrum proto nabízí také takzvaný výměnný program, který zahrnuje výměnu injekčních stříkaček a distribuci dalšího zdravotního materiálu," dodala ještě Augustýnová.

V rámci této kampaně dále zorganizovali pracovníci dvě besedy na téma infekční onemocnění, a to ve spolupráci s lékařem z novoměstské nemocnice.

V roce 2016 mělo Spektrum v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod 258 klientů. Základním prostředkem práce s nimi je rozhovor a pomoc s řadou problematických situací a zároveň je motivují k bezpečnějšímu užívání drog. Kromě zmiňovaného výměnného programu, poskytují pracovníci zájemcům například screeningové testování na infekční nemoci, dále pak zdravotní či sociálně právní informace anebo poradenství jak pro samotné uživatele, tak i rodiče a blízké osoby.