V kritickém stavu byly špice věže kostela, tedy báň s hvězdou, se po jednom velkém větru začaly naklánět. „Hrotnice, středový dřevěný sloup, který drží celou špici věže byl u báze už úplně ztrouchnivělý. Také trámy ve věži, pozednice, byly uhnilé. A na další věci, které volají po rekonstrukci, se přijde, až začnou práce probíhat, protože něco je nepřístupné, něco je vidět jen z lešení, něco se dá předpokládat. Také střecha lodi je v havarijním stavu. Plech je místy úplně prorezivělý až na šindel,“ vyjmenovala farářka.

Minulý rok prošla kompletní rekonstrukcí věž kostela. „Uvnitř věže je nová, osm metrů dlouhá, modřínová hrotnice, která drží celou špici. Vršek věže zdobí pozlacená báň s hvězdou, do které jsme také umístili pamětní schránku. Na závěr rekonstrukce také byla vyspravena a nově natřena fasáda, jejíž odstín se podařilo velmi pěkně zvolit, takže celá věž působí velmi elegantně,“ sdělila farářka.

Rekonstrukce věže stála celkem 1.370 000 korun. „Necelou polovinu pokryly státní dotace Památkového fondu Kraje Vysočina, Havarijního fondu Ministerstva kultury a Městyse Sněžné. Zbytek byl pokryt z darů členů sboru a dalších soukromých dárců, a také z celocírkevních prostředků Českobratrské církve evangelické. Letos zaplatíme ještě zhruba 200 tisíc korun za čtyři nové okenice do věže,“ doplnila farářka Kadlecová.

Tři etapy

Celkový rozpočet na rekonstrukci střechy je čtyři miliony korun. Z důvodu finanční náročnosti celé akce a využití finančních prostředků z dotací se rozhodli rekonstrukci střechy rozdělit do tří etap. Letos probíhá první etapa oprav, která by podle cen na začátku roku měla vyjít na jeden milion tři sta tisíc korun. „Podařilo se nám opět získat dotaci z Fondu Vysočiny 350 tisíc korun a z Havarijního fondu ministerstva kultury 250 tisíc korun. Také Městys Sněžné schválil finanční spoluúčast ve výši deseti procent z celkové ceny. Z dotací se tedy podaří i letos zaplatit zhruba polovinu nákladů. Další polovina je na členech sboru a na dalších lidech, kteří mají ke kostelu nějaký vztah, nebo jim přijde prostě dobré na kostel přispět,“ uvedla farářka.

Doufáme, že se nám i v roce 2023 a 2024 podaří ze stejných dotačních titulů vyjednat příspěvky v podobné výši, což je základní předpoklad pro pokračování rekonstrukce, kterou bychom rádi dokončili v roce 2024. „Naše sborové finanční rezervy se ale postupně vyčerpávají. Proto jsme se např. obrátili i na okolní obce, ze kterých jsou členové našeho sboru, s prosbou o finanční podporu,“ sdělila farářka.

V kostelní věži se nachází zvon s názvem Naděje, který jako jediný z původních třech zvonů Víry, Lásky a Naděje přežil 2. světovou válku, byl během loňské rekonstrukce vyvěšen, protože rekonstrukcí prošla i zvonová stolice. „Letos v červnu jsme nechali opravit, promazat a seřídit čtvery hodiny a zvon, který nyní zvoní nejen v neděli k bohoslužbám, ale také vždy 2 minuty ráno v sedm, v poledne a v sedm hodin večer,“ dodala farářka Kadlecová.

Kostel je 161 let starý. Do současné podoby byl postaven v roce 1861. Byl přestavěn z původní toleranční modlitebny, která byla z roku 1788.

„Každý finanční příspěvek, který se objeví na našem sborovém účtu nás vždy velmi potěší a dodá nám odvahu pokračovat dál. Za příspěvky děkujeme,“ dodala na závěr Kadlecová