Zelená oáza vznikne na pozemku stávajícího školního hřiště. Na části sportoviště jsou umístěny herní prvky, které budou doplněny jednotlivými záhony, například na zeleninu, trvalky nebo třeba bylinky. Podél hranice pozemku se vysází jedlé keře a čtyři ovocné stromy.

Podle starostky Nové Vsi u Nového Města na Moravě Heleny Tučkové bude přírodní zahrada místem s neomezenými možnostmi hry v kontaktu s přirozeným prostředím a bude napomáhat zdravému rozvoji dětí. „Děti se naučí poznávat přírodu, přírodní cykly a budou moci pěstovat plodiny a ochutnat své výpěstky, čímž získají k přírodě větší úctu i respekt," popisuje projekt, do kterého chce zapojit i děti a jejich rodiče Tučková. Jak dodala, některé práce, jako třeba příprava záhonů, sázení nebo výroba laviček, se budou dělat svépomocí, tedy rodiče s dětmi. „Děti tak získají vztah k celé zahradě a lze předpokládat, že se k ní budou chovat lépe a zodpovědněji," myslí si starostka.

První etapa projektu je hotova, na sportovišti jsou již umístěny herní prvky, skluzavka a vznikl také val. Ve druhé etapě se počítá se záhony a místem pro sportování dětí jak ze základní, tak mateřské školy. „S druhou etapou bychom rádi začali v červenci a srpnu, kdy mají děti letní prázdniny. Hřiště totiž využívají ve vyučování. Hotovo by mělo být v září. Nyní čekáme, zda na aktivitu získáme dotaci," vyjádřila se Helena Tučková.

Z grantového programu Zelené oázy, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika, získala Nová Ves u Nového Města na Moravě na svůj projekt částku 25 tisíc korun. Se svojí přírodní zahradou uspěli v rámci Kraje Vysočina jako jediní, celkem byla ve druhém ročníku programu podpořena dvacítka žadatelů z celé České republiky. Tito si mezi sebou rozdělí 1,4 milionu korun.