Přeložka silnice I/37 mimo obec odstraní závady na trase, která spojuje Pardubický kraj s Brnem a jeho okolím. Uleví i centru obce a jejím obyvatelům od tranzitní dopravy a šoférům přinese větší komfort při cestování. „Práce na obchvatu začaly středou 19. dubna. Úplná uzavírka silnice v úseku Sklené nad Oslavou po křižovatku na Bory potrvá do 15. července,“ uvedl starosta Skleného nad Oslavou Zdenek Haller.

Provoz na silnici s nepřehledným „esíčkem“ tam dlouhá léta zatěžují právě kamióny. „Silnice prakticky kopíruje dálnici D1, a řidiči z dálnice sjíždějí, aby se vyhnuli mýtným branám,“ vysvětlil Haller.

Podle slov Bronislava Vážana ze stavební firmy OHL ŽS, která stavbu provádí, momentálně dochází k sundávání silničního krytu a činnostem na tělese hráze rybníka. „Celkem se jedná o práce na 380 metrech. Chceme, aby bylo hotovo během července a mohla tak být ukončena úplná uzavírka silnice,“ sdělil Deníku Vážan.

Trasa objížďky vede pro veškerý provoz ve směru od Žďáru nad Sázavou přes Ostrov nad Oslavou, Laštovičky, Rousměrov, Bohdalec přes Radešín, Bobrovou, Moravec a Pikárec do Křižanova. Silnice z Rousměrova do Bohdalce je ovšem po dobu trvání objížďky jednosměrná. Ze směru od Křižanova do Žďáru nad Sázavou je zase jednosměrná silnice II/388 z křižovatky v Bohdalci na horním konci do Ostrova nad Oslavou.

Navržený obchvat Skleného nad Oslavou v délce 2 082 metrů prochází po jihozápadním okraji obce a součástí stavby je mimo jiné úprava příjezdové komunikace do Skleného nad Oslavou, místních komunikací, chodníky, dále úprava sjezdů a polních cest. V rámci prací je rovněž řešeno těleso hráze v prostoru rybníků „Silnice“ a „Babák“. Na seznamu aktivit jsou zaneseny také tři mosty, zárubní zeď podél silnice I/37, protihluková opatření, přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce oplocení, rekultivace a vegetační úpravy.

Práce na obchvatu by vzhledem k rozsahu stavby měly trvat dvě stavební sezóny, tedy od dubna 2017 do dubna 2019. „Náklady na stavbu mají vyjít dle uzavřené smlouvy na 114 milionů korun bez daně,“ uvedla ředitelka jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová.