„Vybudováním hřiště, které stojí hned vedle toho dětského, se významně rozšířila pestrost využití volného času nejen mládeže, ale také ostatních obyvatel. Totéž platí i pro chalupáře, rekreanty a návštěvníky ubytovacího zařízení Střediska volného času ACTIVE ze Žďáru nad Sázavou," vysvětlil zastupitel obce Sklené Josef Hušek. Od nové atrakce si hodně slibuje. „Hlavním cílem je stabilizace počtu obyvatel v naší obci. To se týká především mladých rodin," zdůraznil zastupitel.

Doufá, že by hřiště také mohlo přilákat do Skleného více návštěvníků. „Chceme mimo jiné i zpříjemnit místním chalupářům pobyt," sdělil Hušek. Sklené je malá vesnice se 111 stálými obyvateli. Z uvedeného počtu je však pouze 22 dětí mladších osmnácti let. „To byl další z důvodů realizace takto investičně náročné stavby z rozpočtu naší obce," dodal zastupitel.

Víceúčelové hřiště je v odpočinkové části Skleného, kde je také dětské hřiště a starý kaštan, který se umístil ve finále celostátní soutěže Strom roku 2016 na osmém místě. Tuto zónu plánuje vedení obce dále upravovat a doplňovat o další objekty, aby se tato oblast stala srdcem jejího života.

Sklené se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v nejvyšší části Českomoravské vrchoviny. V její těsné blízkosti je možné najít také přírodní rezervaci Olšina u Skleného i přírodní památky Brožova skála a Sklenské louky.