Od dětství má velmi blízko k hudbě, jejím celoživotním zájmem je sborový zpěv a je také sbormistryní dětského pěveckého sboru Žďáráček, jenž je se žďárskou „zuškou‟ spojený.

Rozhovor s Danou Foralovou si můžete přečíst v sobotním tištěném vydání Žďárského deníku.