Od dětství má velmi blízko k hudbě, jejím celoživotním zájmem je sborový zpěv a je také sbormistryní dětského pěveckého sboru Žďáráček, jenž je se žďárskou „zuškou‟ spojený.

Rozhovor s Danou Foralovou si můžete přečíst v sobotním tištěném vydání Žďárského deníku.

Vírskou ledovou stěnu využívají nejenom amatéři z řad veřejnosti, ale v rámci výcviku například i vojáci nebo členové integrovaného záchranného systému.
Cepíny do ledu zaseknou v neděli