Tuto neúprosnou skutečnost odlivu lidí přihlášených k trvalému pobytu zaznamenali jak pracovníci Českého statistického úřadu v Jihlavě, tak jednotlivých odborů městských úřadů. Zatímco k 1. lednu 2008 žilo ve Žďáře nad Sázavou včetně místních částí 23 717 lidí, o rok nato – ke stejnému dni - jich bylo o 239 méně. Poslední numera datovaná k 19. únoru 2010 pak říkají, že přímo v okresním městě žilo 22 568 osob.

Podle žďárské místostarostky Dagmar Zvěřinové má na situaci mimo jiné vliv nedostatek pracovních příležitostí pro vysokoškoláky. „Řada lidí, kteří úspěšně ukončí své studium, nesežene ve Žďáře nebo v jeho okolí vhodné pracovní místo. Mluvila jsem už s několika z nich a pokaždé je to stejné. Člověk, který vystuduje například chemii, u nás těžko sežene zaměstnání, kde by svůj obor uplatnil. Proto většina z nich raději zůstane ve větších městech, jako je třeba Praha nebo Brno, kde mají větší šanci dělat to, co je baví,“ řekla Deníku Zvěřinová s tím, že druhý problém vidí v tom, že lidé raději staví své domy v menších vesnicích kolem okresního města, kde jsou levnější a větší parcely.

„Ono je pak jedno, jestli do práce dojíždí z jednoho konce Žďáru na druhý, nebo cestují z nedaleké vesničky,“ doplnila žďárská senátorka Dagmar Zvěřinová.

Úbytek hlav

Se ztrátou občanů se potýkají i v Novém Městě na Moravě nebo ve Velkém Meziříčí. V prvně zmiňovaném sídle hlásili k prvnímu lednu 2010 o 195 osob méně než v roce 2009.

V lyžařském středisku a jeho místních částech žilo ke zmiňovanému datu 10 380 obyvatel, z toho 5 178 žen a 5 202 mužů.

Co se týká jednotlivých obcí, nejvíce lidí žilo v Pohledci (492 osob) či ve Slavkovicích (436 osob), nejméně pak ve Studnicích (28 osob). Ve městě pod dálničním mostem pak k poslednímu prosincovému dni roku 2009 evidovali 11 741 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, což bylo o 29 méně než vloni. „K dnešnímu dni má Velké Meziříčí, to je město a sedm místních částí – 11 734 obyvatel,“ aktualizovala včera údaje Alena Šinkovská z tamního správního odboru.

„Úbytek hlav“ mají i v Bystřici nad Pernštejnem. Podle vedoucí správního oddělení městského úřadu Hany Holé, která čísla zpracovává pro tamní kronikářku, si v roce 2009 pobyt odhlásilo 175 osob.