„Povinné třídění tuků a olejů v obcích nastane od 1. ledna 2020. Před branou sběrného dvora už máme připravený kontejner s nápisem Použité jedlé oleje a tuky z domácností. Tento sebraný odpad bude po vytřídění a vyčištění sloužit například jako druhotná surovina v chemickém průmyslu, pro výrobu biopaliv nebo maziv, dále se také zpracovává v bioplynových stanicích na výrobu elektřiny a tepla a podobně,“ vyjádřil se starosta Svratky František Mládek.

Do tříděných odpadů byly oleje a tuky zařazeny proto, neboť po čase činí značné problémy nejenom v odpadech domácností, ale i čistírnách odpadních vod.

„Ty jsou sice vybaveny speciálními lapači a odlučovači olejů, ale mnohdy nápory tuků nemohou ustát, rychleji se zanášejí a technologie čistíren trpí. Mastnota se usazuje na stěnách potrubí, nabaluje na sebe další nečistoty, zbytky jídel, chlupy, vlasy a podobně. Pro sběr použitých olejů se dají použít běžné plastové lahve od různých nápojů, kterých je v každé domácnosti jistě dost, a v nich se pak dají dopravit do sběrného kontejneru,“ doplnil František Mládek.

Pilotní projekt v souvislosti s tříděním jedlých tuků a olejů letos zahájili například i v Novém Městě na Moravě. Pro začátek instalovali kontejnery v několika ulicích, kde rozmístili dvě desítky speciálních nádob, kam mohou lidé použité rostlinné oleje a tuky odevzdávat. Konkrétně se prozatím jedná o novoměstské ulice Německého, Mendlova, Veslařská, Na Výsluní, Mírová, Tyršova, Hornická a Kárníkova, přičemž radnice po určité době vyhodnotí, jak se nádoby osvědčily, případně je nainstaluje i v dalších částech města.