„Kulturní a společenská komise navrhla za podpory vedení města zvláštní poděkování třem mužů, jejichž jména jsou spojena s významnými novoměstskými institucemi," vyjádřila se Eva Kulková, předsedkyně novoměstské Kulturní a společenské komise.

Jméno prvního z oceněných, lékaře Zdeňka Kadlece, je neodmyslitelně spjato s novoměstskou nemocnicí, kde působil od roku 1992 do roku 2009 ve funkci ředitele. Za dobu jeho působení došlo k mnoha přestavbám a modernizacím.

Zlatá lyže

Jako druhý si pro ocenění, které bylo předáváno v rámci Reprezentačního večera Nového Města na Moravě, přišel Ladislav Slonek, emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který je mimo jiné velkým milovníkem a příznivcem lyžování. Byl předsedou organizačního výboru světoznámé Zlaté lyže i ředitelem Světového poháru v lyžování.

Do třetice bylo ocenění starostou města předáno do rukou někdejšímu řediteli Gymnázia Vincence Makovského Jiřímu Kubíkovi. Tento novoměstský rodák, pedagog a překladatel byl jedním z členů novoměstského spolku Horák a městským zastupitelem.

Cena, kterou tyto významné osobnosti Nového Města na Moravě obdržely, pochází z dílny skláře a uměleckého kováře Víta Zadiny. Jde o pětadvaceticentimetrovou sošku z nerezové oceli, která znázorňuje nejrůznější životní události, jak ty nepříjemné, tak také okamžiky štěstí a úspěchů.

„Ocenění, které jsem obdržel na reprezentačním večeru, pro mne bylo příjemným překvapením. Jako novoměstský patriot si velmi vážím toho, že vedení Nového Města na Moravě ocenilo moji práci pro nemocnici, která prošla za mého dlouholetého vedení zcela zásadní proměnou. Celý večer probíhal v důstojné a zároveň přátelské atmosféře," popsal své dojmy jeden z oceněných, Zdeněk Kadlec a dodal: „Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto večera."

Podle starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy chtěli takto poděkovat lidem, kteří se významně zasloužili o instituce, jež jsou pro Nové Město na Moravě důležité. „Rádi bychom na to v následujících letech navázali, protože v Novém Městě na Moravě je spousta lidí, kteří si zaslouží poděkování a nemělo by se na to zapomínat," dodal starosta.

-----------------

Cenu města dostali:

Zdeňek Kadlec jeho jméno je neodmyslitelně spjato s novoměstskou nemocnicí, kde působil od roku 1992 do roku 2009 ve funkci ředitele. Za dobu jeho působení došlo k mnoha přestavbám a modernizacím.

Ladislav Slonek emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který je mimo jiné velkým milovníkem a příznivcem lyžování. Byl předsedou organizačního výboru světoznámé Zlaté lyže i ředitelem Světového poháru v lyžování.

Jiří Kubík tento novoměstský rodák, pedagog a překladatel byl jedním z členů novoměstského spolku Horák a městským zastupitelem.