„Kompostéry nabízíme lidem už pošesté. Občané se o ně mohou hlásit do konce listopadu, distribuovat je budeme v březnu," uvedla Marcela Kratochvílová z městského úřadu . „Poptáváme zájemce o kontejnery, mapujeme jejich zájem a na tomto základě budeme žádat o dotační titul z Kraje Vysočina," dodal novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Kompostéry vyjdou žadatele na necelých 300 korun a po určitou dobu zůstávají v majetku města. „V minulosti to byl roční nájem, pak tříletý nájem. Jak to bude tentokrát, to ještě nedokážu říct, záleží na podmínkách kraje. Za celou dobu trvání nájmu jde ale pouze o částku 295 korun, kterou zaplatí zájemce při převzetí," informovala Marcela Kratochvílová.

Město podává na Kraj Vysočina žádost o sto deset kusů kontejnerů. V současné době eviduje okolo padesáti žádostí. „Ještě minimálně padesát kusů máme volných," potvrdila úřednice.

Lidé jsou s nabídkou města spokojeni a to zejména ti, kteří mají u svých nemovitostí větší zahrady. „Kompostér máme už nějakou dobu a musím říct, že se nám osvědčil," nechala se slyšet Eva Tatíčková z Rokytna.

O kompostéry mohou žádat nejen místní obyvatelé, ale také chataři a chalupáři. „Podmínkou je, aby byl uchazeč vlastníkem objektu včetně pozemků v katastrálním území Nového Města nebo některé z místních částí," podotkla Marcela Kratochvílová.

Třídí nejlépe

Nové Město se opakovaně umisťuje na prvních místech v krajské soutěži My třídíme nejlépe. „Letos máme opět velkou šanci na umístění. Podle průběžných výsledků se zatím držíme na prvním místě," vyjádřila se úřednice. Radnice má i další plány do budoucna, jedním z nich je pořízení kontejnerového stání v lokalitě Nad Městem. „To by bylo ale asi až od příštího roku. A doplňujeme kontejnery také tam, kde jsou dlouhodobě přeplňovány," uvedla Marcela Kratochvílová.

Odpadové hospodářství patří mezi novoměstské priority. Lidé už se naučili rozlišovat sběrné nádoby na plasty, na sklo, na papír či na bioodpad. Kromě nich přibyly ve městě v nedávné době také kontejnery na textil.

„Schválili jsme dodatek ke smlouvě s Diakonií Broumov, jedná se o další kontejner na použité šatstvo a obuv, který je umístěn v ulici Hornické," sdělil Stanislav Marek.

„V současné době máme umístěno osm kontejnerů na textil od společnosti Dimatex v místních částech a tři kontejnery ve sběrném dvoře. Od společnosti Diakonie Broumov máme čtyři kontejnery v Novém Městě. Ten na ulici Hornická byl ve zkušebním provozu, a protože se osvědčil, tak jsme se domluvili na jeho ponechání," upřesnila Marcela Kratochvílová