„Podle vyjádření veterinární správy bude ještě v následujících dnech vyšetřeno šest včelstev, čtyři z Velkého Meziříčí, dvě z Petrávče,“ informoval předseda Základní organizace Českého svazu včelařů ve Velkém Meziříčí Alois Hájek. V případě, že se podezření prokáže, čeká včelstva likvidace spálením. Sanovat by se musela i jejich stanoviště a nejbližší okolí.

V inkriminovaných oblastech na Velkomeziříčsku, kde včelí mor včelstva zasáhl, platí po celý rok ochranné pásmo o poloměru pěti kilometrů od ohnisek nákazy.

„Do ochranného pásma je teď zahrnuto 36 obcí, ve kterých včelaři mají 1 181 včelstev. V tomto pásmu není možné přemisťovat včelstva, nové včelí oddělky ani včelí matky mimo tuto oblast. Koncem roku, patrně v listopadu, se provedou nové testy na přítomnost původce včelího moru, a pokud budou negativní, vymezené pásmo bude zrušeno, čímž se zruší a uvolní pohyb včelstev a jejich produktů,“ vysvětlil Alois Hájek.

„Nákaza morem včelího plodu může být prohlášena za zdolanou, pokud se během dvanáctiměsíční pozorovací doby po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne mor včelího plodu,“ vyjádřil se ředitel Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina Božek Vejmelka.

Antibiotika ne!

Mor včelího plodu je bakteriální onemocnění včelího plodu, nákaza se rychle šíří a včelstvo pak není schopno odchovat mladé včely, takže zanikne. Postižená včelstva se musejí spálit.

„Spory moru jsou velmi odolné, dokážou přežít i padesát let, takže spálení je jediným řešením. Stanoviště i jejich okolí pak musí být asanována speciálním postřikem,“ přiblížil včelař Alois Hájek.

V zahraničí se k léčbě používají antibiotika. „Ale jejich účinnost je sporná a při nesprávné aplikaci se antibiotika dostávají do medu,“ dodal včelař Hájek s tím, že u nás je tento způsob léčby včelího moru zapovězen.

Na letošní produkci medu by se podle Aloise Hájka těžkosti, se kterými se včelaři na Velkomeziříčsku v posledních měsících potýkají, neměly výrazně projevit.

„Pokud se nyní prokáže, že posledních šest včelstev je v pořádku, už by nám žádná další omezení hrozit neměla,“ věří Alois Hájek.

Loni měli včelaři na Velkomeziříčsku velmi dobrý rok na produkci jarních světlých medů, ale tmavého medu bylo vlivem letního sucha málo.

Po problémech se včelím morem se zaměřili včelaři na prevenci varroázy, která rovněž decimuje včelstva. „Příčinou varroáry je přemnožení roztoče Varroa destructor. Problém se musí hlídat celoročně a včely případně přeléčit. V naší organizaci se nyní muselo přeléčit 626 včelstev u 85 včelařů, což je 30 procent včelstev,“ dodal Hájek.

--------------------

Mor včelího plodu

- mor včelího plodu je bakteriální nákaza, která napadá a zabíjí zavíčkovaný včelí plod; postupně zdecimuje celé včelstvo

- spory moru přežívají v úlech a na pomůckách až několik desítek let

onemocnění není přenosné na člověka

- podle předpisů lze prodávat med, v němž se nevyskytuje mor

prodejem medu se zárodky nemoci by mohly hrozit nebezpečí přenosu na další včelstva (například tím, že včela najde v kontejneru nevymytou sklenici od kontaminovaného medu, ochutná jej, nakazí se, nákazu přenese do úlu)

prodej medu z lokalit v ochranném pásmu je vázán na laboratorní vyšetření