„Díky za to, všem se ulevilo, bohužel ale předčasně. Po měsících ignorace ze strany ministerstva byla náhle objevena „Amerika“. Pan ministr zázračně našel zdroje financí, ze kterých lze velmi rychle zdravotnictví stabilizovat a platy lékařů zvýšit. Jsou to zdroje, na které ho my, lékaři, měsíce upozorňujeme,“ vyjádřil se internista novoměstské nemocnice a tvář kampaně Děkujeme, odcházíme Pavel Vávra.

„Ministr Heger avizoval uvolnění dvou miliard z účtů pojišťoven, které by měly směřovat do nemocnic. Nenechme se však mýlit, tyto finance byly nemocnicím nejprve odňaty Úhradovou vyhláškou a nyní se je pokouší pan ministr slavnostně vrátit. Nula od nuly pojde, nejedná se tedy o navýšení peněz pro zdravotníky, ale pouze o populistické gesto,“ řekl lékař.

Nabídku tedy lékaři s největší pravděpodobností nepřijmou. „Ale svitla naděje, že se obě strany chtějí dohodnout. Vyhráno ale není, lékaři výpovědi nestahují, zajištění péče po 1. březnu je stále ohroženo,“ uvedl Vávra.

Některé nemocnice však už s očekávaným stahováním vypovědí lékařů vyhlásily, že teď už o ně nemají zájem. „Návrat lékařů po případném stažení výpovědí vidím jako bezproblémový. V ojedinělých případech sice ředitelé nemocnic avizovali nezájem vzít lékaře podávající výpověď zpět, ale toho se nebojím. Tento akt by se rychle otočil proti jimi řízené nemocnici. Došlo by k výrazné eskalaci napětí v regionu a vzhledem k podepsaným Deklaracím solidarity mezi lékaři by hrozilo, že ostatní lékaři – konkrétní nemocnice, kraje nebo republiky by mohli po bolestně se rodící dohodě odmítnout své výpovědi na protest stáhnout,“ myslí siVávra.

Ministr rovněž otevřel téma předražených léčiv. „Otázka je, proč tak nečinili jeho předchůdci, nebo on sám hned po nástupu do funkce, a umožnili tak farmaceutickým firmám získat tak ke své provizi další bonus deset miliard v průběhu tří let, které jsme my, občané, v cenách léků museli zaplatit,“ dodal lékař.