„Osobní asistence je novou terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Od počátku tohoto roku je poskytována ve Velkém Meziříčí a okolních obcích,“ informovala asistentka pro oblast propagace a duchovní péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou Lenka Judová.

Péče je určena handicapovaným dětem a dospělým a pomáhá jejich rodinám. Vašíkovi rodiče, kteří mají ještě další tři děti, by sami bez pomoci asistentů nemohli nejmladšímu synkovi neustálou péči zajistit. „Osobní asistence nám usnadňuje život. Dostanu se k činnostem, které bych normálně dělat nemohla. Zkoušela jsem si zařídit hlídání, ale nebyl nikdo, kdo by tu péči zvládl,“ popsala Vašíkova maminka, která se o službě dozvěděla od třebíčské Ranné péče. „Jsem moc spokojená. Asistenti se Vašíkovi věnují v oblasti rozvoje. Jejich péče mu prospívá, je znatelně komunikativnější a více disciplinovanější,“ dodala maminka. To potvrzuje i tatínek s tím, že tato spolupráce rodině pomohla. „Mohu si dovolit pracovat i přesčas, všechno funguje lépe,“ uvedl.

Dalším klientem, je Vladimír z Velkého Meziříčí, který je již několik let upoután na lůžko a stará se o něho převážně jeho manželka. Asistent za Vladimírem dochází každý pracovní den už deset měsíců a pomáhá především s hygienou. Za tu dobu se mezi nimi vytvořilo pouto. Spokojená je i jeho žena, která tvrdí, že osobní asistent je pro ně záchrana.„Nedávno vzal manžela na vozíčku ven, aby viděl, co je v našem okolí nového. Sama bych jej neuvezla,“ vysvětlila Vladimírova manželka.

----------------

Judová: Rádi bychom službu zavedli i ve Žďáře

Žďár nad Sázavou – Osobní asistence je služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která podle slov asistentky pro oblast propagace a duchovní péče Lenky Judové už deset měsíců pomáhá klientům ve Velkém Meziříčí a okolí.

Osobní asistence je tedy, když…
Je to terénní služba a zaměřuje se na péči a podporu dětem od tří let věku a dospělým se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním.
To znamená, že za handicapovaným klientem ošetřovatelé přijedou až domů?
Osobní asistenti zajišťují lidem služby především v domácím prostředí, ale i ve školách, v zaměstnání, či ve společenském prostředí – třeba při cestování či kulturních nebo sportovních akcích.

Jaké služby jsou to především?
Asistenti pomáhají při osobní hygieně, zajištění stravy, zvládání běžné péče a s údržbou domácnosti. Také klienta doprovázejí k lékaři, do úřadů, škol či zaměstnání i na volnočasové aktivity.

A co pomoc například rodičům nebo opatrovníkům klienta?
Osobní asistenti zajišťují také podporu v péči o dítě s postižením, poskytují základní sociální poradenství a tím vším odlehčují pečující osobě v případě její vyčerpanosti, případně ve spojitosti s jejím zaměstnáním.

Zatím poskytujete službu Osobní asistence pouze ve Velkém Meziříčí a okolí?
V současné chvíli ano, ale rádi bychom, kdyby se v budoucnu podařilo službu rozšířit i do Žďáru nad Sázavou a jeho blízkého okolí.