Děti v rámci vánoční výstavy dostaly možnost vyrobit si vlastní vánoční ozdobičky nebo poskládat malý domeček z papíru. Jako každý rok na výstavě měla svůj koutek s výrobky i místní mateřská školka.

„Do přípravy výstavy se opět zapojili i někteří občané z obce, jejichž pomoci si velmi vážíme. Velký dík patří také kolektivu mateřské školky, který si dal na prezentaci školky na výstavě velice záležet," vyjádřila se jedna z pořadatelek výstavy Markéta Musilová.

Vánoční výstava byla zaměřena tematicky, tentokrát na rozmanité vánoční stromečky. Vystaveny na ní byly přes čtyři desítky vánočních stromků a stromečků, například klasické smrkové stromky, stromečky z papíru, z perníku či ze dřeva, na kterých byly ozdoby z papíru, ale i paličkované, drátkované, perníkové, slaměné anebo z ovoce a dalších materiálů. Za zmínku jistě stojí také „stromeček" sestavený z knížek různých velikostí a ozdobený svítícím řetězem.

Podporu mají pořadatelky výstavy u Obecního úřadu v Obyčtově, který jim při jejím zajišťování vychází maximálně vstříc.