Patřil jim tam tradičně předvečer Štědrého večera. Světlo z Betléma rozdali na Vratislavově náměstí, kde vystoupily dívky ze skautského oddílu Berušky. „Měly to secvičené hezky, ale nebylo je moc slyšet," posteskla si maminka šestiletého Davida a osmiletého Ondřeje, která se svými ratolestmi chodí pro světlo betlémské pravidelně rok co rok. „Ale koledy jsme si zazpívali s chutí a světlo betlémské si i letos domů donesli," dodala.

Pro betlémský plamínek, jenž doplňuje kouzlu a atmosféru vánočních svátků a který teď doma pečlivě udržují, aby jim svítil po celou dobu Vánoc, si na svátečně osvětlené Vratislavovo náměstí přišly desítky lidí.