Jak vnímáte rozhodnutí žďárské policie v souvislosti s názorem Nejvyššího státního zastupitelství, které v případu spatřovalo trestný čin?

Rozhodnutí žďárské policie o odložení dané věci nerozumím, a dokud nebudeme mít k dispozici písemné usnesení na jehož základě došlo k odložení dané trestní věci, tak nejsme ani schopni odůvodnit námi podanou stížnost.

Už jste se s podobným postupem policie jako soukromý detektiv setkal?

Za dobu, co dělám soukromého detektiva již zhruba šestadvacet let, tak se nám ještě nestalo, že by nám Policie ČR nezaslala usnesení o odložení trestní věci, ve které jsme zastupovali klienta a poškozenou stranu na základě nám udělené plné moci. V usnesení by mělo být i odůvodnění, proč tak policie rozhodla.

CO SE DÁLE DOČTETE?
• Jaký k tomu může mít policie důvod?
• Jaký bude další postup?

Jaký k tomu může mít policie důvod?

Opravdu netuším. Velmi by nás zajímalo, kdo takto rozhodl a jaký byl či je k takovémuto postupu důvod, když postup policejního orgánu je v tomto případě v rozporu s výkladovým stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství. Postup policie ve Žďáru nad Sázavou je velmi nestandardní, a podle našeho názoru je i v rozporu s předpisy a zákonnými normami.

Obřadní síň a zázemí
Válka pohřebních služeb ve Žďáře: policie nikoho stíhat nebude

Jaký bude váš další postup?

V současné době, po dohodě s naším klientem a poškozenou společností Pietas - Vysibla s.r.o., jsme podali z naší strany žádost na Okresní státní zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou, aby přezkoumalo postup policie a stížnost proti usnesení o odložení věci.

Jak jste to odůvodnili?

Je to trochu složitější, protože nám policie řekla, že nám usnesení o doložení případu nepošle, protože poškozenou v této záležitosti je podle policie veřejnost, nikoli náš klient, který nám dal plnou moc. Naši stížnost jsme vlastně nijak odůvodnit nemohli. Uděláme to až poté, co nám bude usnesení o odložení doručeno.