„Vyjdeme vstříc zejména požadavku rodičů, abychom násilně nepřeřazovali žáky ze Švermovy 4 na Zámek 4, a tím rozdělovali sourozence," odůvodnil rozhodnutí ředitel Jaroslav Ptáček. „Při rozhodování jsem vycházel z usnesení rady města. Pokračovalo i jednání s rodiči, probíhalo ověřování údajů a porady vedení školy. Žáky, kteří splňují přijatá kritéria spádovost, starší sourozenec nebo dítě zaměstnance školy, rozdělíme rovnoměrně do čtyř tříd ve škole Švermova 4 a jedné třídy ve škole Zámek 4," dodal Jaroslav Ptáček.

Poruší tím však kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd základních škol ve městě, na kterých se mezi sebou ředitelé vzdělávacích zařízení dohodli.

„Dané slovo by se mělo držet. Do celkem čtyř tříd mělo nastoupit do 104 žáků, a je to jinak," řekl ředitel ZŠ Komenského 2 Miroslav Kadlec. Sám ze své pozice prý čtyři roky budoucí prváky odmítal. V příštím školním roce tedy otevřou v ZŠ Komenského, jak bylo dojednáno, dvě první třídy.

O nedodržení dohody mluví i ředitelka ZŠ Komenského 6 Jana Svobodová. „Myslím si, že jsme o kritériích mezi sebou velice dlouho hovořili. Vycházeli jsme také ze stanoviska zřizovatele, aby byly ve městě zachovány všechny školy a naplňovaly se s rovnoměrným rozmístěním prvních tříd s ohledem na stavebně-technickou kapacitu s přihlédnutím k prostorovým podmínkám a počtu kmenových tříd," pravila Svobodová a doplnila: „Zároveň jsme si ovšem řekli, jakým způsobem budeme postupovat, když nebudeme moci přijmout všechny žáky splňující stanovená kritéria. Aby v některé škole nebylo žáků méně, a jinde zase převis. Situace měla být vyřešena losem."

V Základní škole Komenského 6 otevřou v září jednu běžnou třídu a jednu s menším počtem dětí.

Zřizovatel žďárských škol, radnice ve Žďáře nad Sázavou, si od sporu drží odstup. Ve městě se před zápisy počítalo s otevřením dvou tříd v ZŠ Komenského 2 i 6, tří v ZŠ Palachova a čtyř v ZŠ Švermova, včetně jedné třídy v odloučeném pracovišti v zámku. Na tuto školu se ovšem zapsalo více dětí a její ředitel požádal, zda by mu rada města nemohla povolit vyšší počet tříd.

„Na přijímacích podmínkách se domluvili společně ředitelé, rada je vzala pouze na vědomí, takže nám nepříslušelo, abychom změnu povolili, či nepovolili. Doporučili jsme řediteli řešit situaci na základě jeho pravomocí a kapacit," podotkl místostarosta Ladislav Bárta.

Jak dále Bárta uvedl, Jaroslav Ptáček znal názory svých kolegů. Na poradě ředitelů 22. ledna mu prý jednoznačně potvrdili, že trvají na dodržení počtu tříd v jednotlivých školách.

„Musí tedy počítat se všemi důsledky, jež to může vyvolat. Ostatní ředitelé změnu nebudou brát fér vůči sobě," vyjádřil se žďárský místostarosta. Podle jeho slov bude teď jeho snahou hledat způsob, aby k podobné situaci nedocházelo, protože ani kritéria jí nezamezují.

„Na bývalou čtvrtou základní školu se tradičně hlásí nejvíce dětí ve Žďáře. Odpověď proč je podle mého názoru nasnadě: obavy. Osobně znám hodně rodičů, jejichž ratolesti patří spádově pod třetí základní školu, ale kvůli přítomnosti romské menšiny do ní jednoduše předškoláka nechtějí zapsat. Raději ho, či ji dají do školy v obci nedaleko Žďáru," myslí si Martin Pohanka.

Jak vedení radnice připustilo, problém s naplněností zapříčinilo nedodržování kritérií v minulých letech. „Ústupky se nevyplatily. Udělala se jedna výjimka, poté další, a tím se rozklížil celý systém. Byli za mnou rodiče dětí, aby mohli jejich potomci chodit na Základní školu Švermova, protože ji už navštěvují jejich starší sourozenci. Zjistili jsme ale, že do ní tito podle kritérií neměli být vůbec přijati," konstatovala starostka Dagmar Zvěřinová.

V uplynulých šesti letech investovalo město do oprav a vybavení základních škol desítky milionů korun. Do ZŠ Palachova, vzhledem k tomu, že je nejnovější, bylo prozatím investováno 7,8 milionu korun, do ZŠ Komenského 2 a ZŠ Komenského 6 shodně 23 milionů korun a do ZŠ Švermova včetně detašovaného pracoviště v zámku pak 42 milionů korun. Před dvěma roky byl ale ještě pod školou bazén.