Zároveň se ale snižuje počet základních škol, které nesplňují stanovené průměrné počty žáků na třídu.

„Škol s výjimkou bylo před třemi lety 62, letos 55,” řekla Libuše Kolčavová z krajského odboru školství.

Školy s udělenými výjimkami navštěvuje téměř 3 400 žáků. Podle statistiky krajského úřadu je nejvíce těchto škol na Havlíčkobrodsku, nejméně na Pelhřimovsku. V okrese Žďár nad Sázavou jich je jedenáct.

I přes vysoké náklady na jejich provoz se je obce snaží udržet. Podle krajské radní Marie Kružíkové tak dětem nejen uchovají možnost vzdělávání v místě, ale pomáhají i k udržení tradice a budování vztahů mladých lidí k obci.

Čtyřiadvacet školáků

„Žádost o udělení výjimky z nižšího počtu žáků jsme pro tento školní rok podávali a dostali. Aktuálně k nám ale přestoupil jeden žák ze základní školy ze Žďáru nad Sázavou, a dosáhli jsme tak potřebného počtu 24 školáků. Stejně jako v loňském roce jsme tedy opět malotřídní školou bez výjimky,“ konstatovala Jana Suchá, ředitelka ZŠ Fryšava pod Žákovou horou. Děti v obci vyučují ve dvou třídách v jedné 1. a 2. ročník, ve druhé 3. až 5. ročník. Letos přivítali 1. září dva prvňáky, vloni dokonce deset.

„O nové skutečnosti ohledně přestupu žáka jsme jednali v zastupitelstvu, požádáme o zrušení výjimky. Dojde tím k ušetření obecních výdajů na vzdělávací činnost školy v částce 10 až 15 tisíc korun,“ řekl starosta Fryšavy pod Žákovou horou Josef Fiala s tím, že jeho snahou je malotřídku udržet otevřenou i pro další generaci školáků.

Podle údajů z kraje byla letos výjimka dále udělena mimo jiné základním školám ve Škrdlovicích, Sněžném, v Tasově, Dolních Heřmanicích nebo v Ostrově nad Oslavou.

Naopak bez výjimky z minimálního počtu žáků například fungují ve žďárském okrese malotřídky ZŠ Sázava, kde mají ve dvou třídách 26 žáků, nebo ZŠ Řečice. Tu podle ředitelky Věry Kovářové navštěvuje 32 žáků, od prvňáků po 5. ročník. „O výjimku jsme nežádali. Dětí je dostatek, i když celková kapacita školy je 50 žáků, takže by jich klidně mohlo být i víc,“ uvedla Kovářová.

Současná legislativa neomezuje hranici nejnižšího počtu žáků pro povolení výjimky a teoreticky vzato může existovat za splnění podmínek i méně početná malotřídní škola s případně jediným žákem,” řekla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

V případech škol, které mají méně žáků, než stanovuje předpis, hradí náklady na „chybějící” školáky zřizovatel - tedy obec.

Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo některou ze základních škol v Kraji Vysočina na 43 340 školáků, nyní je to celkem 40 978 dětí.

------------

Počty školáků

Přehled udělených výjimek z početu žáků základním školám (ZŠ) na Žďársku:

školní rok počet

2008/2009 14

2009/2010 14

2010/2011 11

2011/2012 11

Počet žáků v ZŠ v Kraji Vysočina:

školní rok počet

2008/2009 43 340

2009/2010 41 878

2010/2011 41 145

2011/2012 40 978

zdroj: www.kr-vysocina.cz