„Stavební práce budou stát kolem třiceti milionů korun, provádět se budou asi rok. Zahájení akce naplánovalo Povodí Moravy na listopad,“ sdělil Pavel Bíza z Povodí. „Jsme rádi, že na to po tolika letech snad konečně dojde,“ řekla starostka Unčína Vlasta Grohová.

Povodně postihovaly vesnici s 200 obyvateli pravidelně několik let, za zimu to někdy bylo i dvakrát nebo třikrát. Loni situaci zachránili vodohospodáři z Povodí Moravy, kteří kry na řece včas rozbili. „Letos už to vypadalo, že se to zase bude vylévat, ale naštěstí ty ledy nebyly tak silné, a odešly,“ přiblížila starostka Grohová. Veřejné projednávání projektu na protipovodňové úpravy Svratky se na obecním úřadě uskuteční 25. ledna.

Hrdlo láhve

Na Svratce v Unčíně se hromadí kry kvůli nevhodnému profilu a tvaru říčního koryta. Řeka, která protéká středem obce, v jednom místě zatáčí a je širší, pak se zase zužuje. Do širokého úseku se při tání navalí led a zahradí tok Svratky.

Projekt počítá s úpravou koryta ve stávající trase. „Bude však změněn jeho příčný profil a vytvořena hydraulicky vhodnější trasa toku s vhodnými poloměry,“ přiblížil Bíza. Vznikne také boční odlehčovací část, která bude do řeky ústit pod spodním jezem. Tímto odlehčovacím korytem budou moci odcházet kry při zvýšené hladině řeky. „Odtokové koryto bude zatravněné, a nedojde tak ke změně stávajícího krajinného rázu,“ podotkl Bíza.

Zvýšena bude i kapacita jezu. Úpravy budou provedeny tak, aby se nezhoršily podmínky pro migraci vodních živočichů.