Sázavské středisko zajišťuje podporu kraji Vysočina a Pardubickému kraji, je však možná i vzájemná výpomoc mezi centry jinde. Ve skladech se nacházejí zásoby, které byly vytvořeny na požadavky Ministerstev dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství, vnitra a dopravy. K dispozici tak jsou například cisterny na vodu, elektrocentrály, vyprošťovací technika, zásoby pohonných hmot, kontejnery a další nezbytnosti pro stav nouze.

„Od nahlášení požadavku jsme schopni vše potřebné vyvézt do 12 hodin, avšak často i podstatně dříve, což nám umožňuje náš infosystém. Pokud máme techniku v hotovosti, dá se vyjet prakticky ihned, speciální se musí rychle zaktivovat,“ informoval Petr Kopčák ze Stavební obnovy železnic, což je ochraňující organizace Správy státních hmotných rezerv s tím, že nezbytná je součinnost s kraji a jednotkami Integrovaného záchranného systému.

Nutností je údržba a revize uloženého materiálu, kterou zajišťuje sedm osob a další čtyři členové ostrahy. Ve skladech jakožto pomoc státu obcím stojí například i vyprošťovací tanky, které se používají například při haváriích na železnici. Sázavské středisko je na místo výjimečné události schopno vyslat stroje včetně vyškolených zaměstnanců.

„Kromě toho máme smlouvu s Armádou ČR o výpomoci, kdy přijedou vojáci i s vozidly a my je pak nasměrujeme, kam mají požadovaný materiál dopravit,“ dodal Kopčák.

„Bohužel, každý rok musíme do těchto zásob sáhnout,“ uvedl ředitel SSHR Ladislav Zabo. „Říká se, že štěstí přeje připraveným, a myslím si, že jsme připraveni dobře, ale samozřejmě bych byl radši, kdyby ke krizovým stavům nedocházelo,“ poznamenal ředitel. „Myslím si, že zásob je pro dva kraje dost v rámci prostředků, které jsou na tuto oblast vyčleněny, v případě potřeby je navíc možnost spolupráce s dalšími středisky,“ řekl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.