K tomuto kroku se rozhodli na základě dotazů turistů, již procházejí obcí na vyhlídkovou a telekomunikační věž Rosička na nedalekém stejnojmenném vrchu.

Rozhledna se nachází jak na katastrálním území obce Sázavy, tak i části Rosičky. Navíc Sázavští již na tuto rozhlednu disponují vydanou turistickou známkou. „Dalším důvodem, proč bychom chtěli mít vlastní turistickou známku, je skutečnost, že naše obec v roce 2011 oslaví výročí 655 let od první zmínky o obci a v roce 2014 pak rovněž 100 let činnosti místní složky dobrovolných hasičů,“ řekla starostka Jiřina Dvořáková s tím, že na lícové straně známky by byla vyobrazena místní kaplička, z rubu kříž.

„Věříme, že žádost bude doporučena ke schválení a my budeme moci uspokojit požadavky zájemců o její zakoupení,“ dodala starostka Dvořáková