Ichtyologický průzkum, jenž byl proveden v souvislosti s přípravou plánu péče o navrhovanou přírodní rezervaci, ukázal výskyt tohoto živočicha hned na čtyřech místech přibližně 3,5 kilometru dlouhého úseku.

Mihule potoční ochranáři nalezli ve vhodných náplavech nejen přímo v řece Svratce, ale také v jejím přítoku – Blatinském potoce.

Ačkoliv se na výskyt tohoto živočicha na 33 kilometrech řeky Svratky v CHKO Žďárské vrchy odborníci v posledních deseti letech speciálně zaměřili, jedná se o jediný úsek a přítok, kde byl tento živočich prokázán.

Lokalita zvaná Rychtářky by se měla v budoucnu stát přírodní rezervací, návrh na její vyhlášení má být podán ještě v tomto roce. Pokud bude vyřízen kladně, bude se jednat o jednapadesáté zvláště chráněné území CHKO Žďárské vrchy.

„Záměr vyhlásit lokalitu přírodní rezervací ale není nový. První pokus se totiž datuje již do sedmdesátých let minulého století, kdy nám to však tehdejším správcem zemědělského půdního fondu nebylo umožněno,“ vyjádřil se Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.