„Projekt na vybudování zhruba pět kilometrů dlouhé naučné trasy kolem Konventského a Bránského rybníka už je hotový, stavební povolení máme a někdy v únoru bychom chtěli zažádat o dotace. Dopadne-li všechno dobře, stavět bychom mohli už příští rok,“ sdělil žďárský starosta Jaromír Brychta. Výchozím bodem stezky, která bude bazbariérově upravená, by měla být zastávka městské hromadné dopravy u zámku.

Kolem rybníků

První okruh povede turisty kolem Konventského rybníka, kde se mimo jiné nachází přírodní památka Louky pod Černým lesem. „Stávající vyšlapané cesty budou zpevněny, vysypány kůrou nebo pískem. V podmáčených částech stezky bude vytvořen podklad z dřevěných kůlů,“ popsala Jindřiška Imramovská ze žďárského odboru rozvoje a územního plánování.

Na přípravě trasy se bude podílet také Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a s péčí o hotové dílo slíbili vypomoci členové turistického oddílu Tuláci.

Mamlasova cesta

Naučnou stezku budou doprovázet informační tabule, odpočinková místa a na Loukách pod Černým lesem nebude chybět ani vyhlídkové molo, z nějž budou moci návštěvníci pozorovat živočichy vyskytující se v této lokalitě.

Trasa druhého okruhu obkrouží Bránský rybník a povede především po chodnících a současné cyklistické stezce.

Projekt další plánované naučné trasy, která by se na území města měla objevit, je zatím pouze ve fázi přípravy. „V současné době je zadána projektová dokumentace, která by snad měla být hotová do konce listopadu. Naučná stezka povede od Libušínského mostu na Klafar a úvozem dále až k soše Mamlase,“ popsal zástupce vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Petr Fuksa.

Cesta v délce zhruba dvou kilometrů by měla být zpevněna a opatřena lavičkami, zelení, osvětlením, informačními tabulemi a odpočinkovými místy. Na počátku úvozu se nachází také studánka, kam někteří Žďárané dříve chodili pravidelně pro vodu. Tento pramen, v současné době dosti zanedbaný, by měl být v budoucnu opraven. Jeho voda je nyní testována, zda splňuje podmínky pro vodu vhodnou k pití.

Jana Ševčíková