Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení Františka Petrů se o žádný dramatický rozdíl v porovnání s předešlými lety nejedná. „Čísla jsou už několik let podobná, některý rok se narodí o dvacet, třicet miminek více než předchozí a v následujícím roce nebo letech se to vyrovná,“ uvedl primář Petrů.

Prvorodičky? 27 let

Roční průměr co do počtu novorozenců se v novoměstské nemocnici pohybuje kolem osmi stovek. Počet narozených dvojčátek se zejména díky stále využívanější asistované reprodukci v celostátním měřítku zvyšuje, avšak v Novém Městě zvlášť výrazné výkyvy zatím neregistrují. „Průměr za posledních deset let je odhadem deset narozených dvojčátek ročně s tím, že někdy je jich devět, jindy zase čtrnáct,“ doplnil primář Petrů.

Nejenom v rámci celé České republiky, ale i v novoměstské porodnici stoupá věk prvorodiček, který se za posledních dvacet let vyšplhal z průměrných dvaadvaceti let na současných sedmadvacet. „I v našem okrese v souvislosti s celorepublikovým trendem přibývá žen, které se pro další dítě rozhodnou až po pětatřicátém roce věku. Jsou to většinou ty, které měly děti jako velmi mladé a nyní, když už jim odrostly a třeba i odešly z domu, chtějí vychovat ještě jednoho potomka,“ dodal primář Petrů.

I po čtyřiceti

Žen nad čtyřicet let věku, které porodí dalšího potomka, je v okrese Žďár nad Sázavou ve srovnání v velkými metropolemi poměrně málo. V roce 2010 se jednalo jen o patnáct rodiček.

Starší ženy se obávají nejenom případných zdravotních komplikací, ať už jejich, či případného miminka, ale i toho, že by další dítě už třeba nestihly ve zdraví dovést do dospělosti. „Žena po čtyřicítce si obvykle více uvědomuje všechna možná rizika, která mohou nejenom v souvislosti s pozdním těhotentsvím, ale i po narození dítěte nastat. Osobně bych do něčeho takového nešla. Navíc ani nestojím o to, aby pak dítěti v mateřské školce říkali, ať se rychle obléká, protože si pro něj přišla babička,“ vyjádřila se Pavla Smutná ze Žďáru nad Sázavou.